Photos

2023 - Mountain Club of South Africa

2022 - Ornella Giordana e Marco Battain

2021 - Silvio "Gnaro" Mondinelli

2020 - Teresina Monegatti Casanova

2019 - Antonio (Topio) Zavatarelli

2018 - Francesco (Franz) Zipper

2017 - Zarco Turusnovec

2016 - Pasang Lhamu Sherpa Akita

2015 - Jan Apoloniusz Rajwa

2014 - Dan Hourihan

2013 - Evgeny Petrusenko

2012 - Silvia Katherein